تسویه حساب فاکتور

جهت تسویه حساب با ما می توانید از چند راه اقدام کنید:

کارت به کارت: این آسان ترین راه تسویه حساب با واحد مالی ثمین پک بوده و از آنجایی که امروزه بیشتر حساب های بانکی، عضو شبکه شتاب هستند، هر فردی می تواند به وسیله پنل بانکی که از طریق سایت یا نرم افزاری که هر بانک در اختیارش قرار می دهد، آن را با آسان ترین روش انجام دهد و رسید بانکی یا شماره پیگیری را دریافت نماید.

همچنین می توانید قبل از واریز وجه، فاکتور آن را دریافت نمایید.

هنگام ارسال وجه، لطفا مبلغ و شماره پیگیری یا اسکرین شات از انتقال وجه را از طریق تلگرام برای واحد فروش ما ارسال نمایید.

شماره حساب و شماره کارت بانک ملی محمد قربانی
شماره حساب 0306230905001
شماره کارت 6037-9918-5602-0189
شماره شبا IR05 0170 0000 0030 6230 9050 01