لیست قیمت

در اینجا شما می توانید لیست قیمت ظروف بسته بندی زعفران به روز را به صورت یکجا مشاهده کنید. تمام لیست قیمت محصولات سایت به مرور به این صفحه اضافه می شود.
یکی از ویژگی های این صفحه این است که شما می توانید با استفاده از باکس جستجو، قوطی و سایزی را که می خواهید جستجو کنید و سریع به لیست قیمت آن دسترسی پیدا کنید.

لیست قیمت قوطی های پلی کریستال ایستاده

نام قوطی یا ظروف ↓ 50 100 ↔ 300 عدد 300 ↑
قوطی گوهر نقلی (یک گرم سرگل- نیم گرم پوشال)1000600500
قوطی گوهر کوچک (دو گرم سرگل- یک گرم پوشال)24001200990
قوطی گوهر متوسط (5 گرم سرگل- 2.5 گرم پوشال)330017601490
قوطی گوهر بزرگ (10 گرم سرگل- 5 گرم پوشال)456022802040
قوطی الماس نقلی (یک گرم سرگل- نیم گرم پوشال)1000600530
قوطی الماس کوچک (دو گرم سرگل- یک گرم پوشال)24001200996
قوطی الماس متوسط (5 گرم سرگل- 2.5 گرم پوشال)330017601480
قوطی الماس بزرگ (10 گرم سرگل- 5 گرم پوشال)456022802050
قوطی آذین نقلی (یک گرم سرگل- نیم گرم پوشال)1000600510
قوطی آذین کوچک (دو گرم سرگل- یک گرم پوشال)24001200990
قوطی آذین متوسط (5 گرم سرگل- 2.5 گرم پوشال)330017601470
قوطی آذین بزرگ (10 گرم سرگل- 5 گرم پوشال)456022802050
قوطی اطلسی نقلی (یک گرم سرگل- نیم گرم پوشال)1000600500
قوطی اطلسی کوچک (دو گرم سرگل- یک گرم پوشال)24001200980
قوطی اطلسی متوسط (5 گرم سرگل- 2.5 گرم پوشال)330017601485
قوطی اطلسی بزرگ (10 گرم سرگل- 5 گرم پوشال)456022802030
قوطی سی گل کوچک (دو گرم سرگل- یک گرم پوشال)24001200960
قوطی سی گل متوسط (5 گرم سرگل- 2.5 گرم پوشال)330017601490
قوطی سی گل بزرگ (10 گرم سرگل- 5 گرم پوشال)456022802000
قوطی وزیری متوسط (5 گرم سرگل- 2.5 گرم پوشال)180014001340
قوطی وزیری بزرگ (10 گرم سرگل- 5 گرم پوشال)330016001400
قوطی پردیس متوسط (5 گرم سرگل- 2.5 گرم پوشال)310013001190
قوطی پردیس بزرگ (10 گرم سرگل- 5 گرم پوشال)390022001850
قوطی تاج متوسط (5 گرم سرگل- 2.5 گرم پوشال)340018001700

 

لیست قیمت قوطی های پلی کریستال تخت

در این قسمت شما می توانید لیست قوطی های دایره ای و بیضی را به همراه قیمت مشاهده بفرمایید. برای دیدن تصاویر و توضیحات قوطی ها به قسمت فروشگاه ثمین پک مراجعه نمایید.

نام قوطی یا ظروف ↓ 30 31 ↔ 100 عدد 101 ↔ 500 عدد 501 ↑
قوطی بیضی (0.5 گرم سرگل- 😐 گرم پوشال)600430340280
قوطی بیضی (1 گرم سرگل- 0.5 گرم پوشال)600490340300
قوطی بیضی (2 گرم سرگل- 1 گرم پوشال)1000680500420
قوطی بیضی (3 گرم سرگل- 1.5 گرم پوشال)1000750580480
قوطی بیضی (4 گرم سرگل- 2 گرم پوشال)1060850640530
قوطی بیضی مغزی (4 گرم سرگل- 2 گرم پوشال)1060850640530
قوطی دایره پولکی 300 ثوتی (0.5 گرم سرگل- 😐 گرم پوشال)500300276237
قوطی دایره پولکی اسپانیا (1 گرم سرگل- 0.5 گرم پوشال)500400300290
قوطی دایره 6.5 نازک اسپانیا (2 گرم سرگل- 1 گرم پوشال)700500400380
قوطی دایره 7.5 اسپانیا (2.3 گرم سرگل- 1 گرم پوشال)990850600500
قوطی دایره 9.5 اسپانیا (2.3 گرم سرگل- 1 گرم پوشال)1060800640540
قوطی دایره 11 اسپانیا (4 گرم سرگل- 2 گرم پوشال)16001000850730
قوطی دایره 9 مغزی اسپانیا (4 گرم سرگل- 2 گرم پوشال)1200800640620
قوطی دایره 12 اسپانیا (7 گرم سرگل- 3.5 گرم پوشال)20017001100860
قوطی دایره 12 متوسط اسپانیا (9.3 گرم سرگل- 5 گرم پوشال)2500150013001040
قوطی دایره 10 مغزی کریستال (9.3 گرم سرگل- 5 گرم پوشال)16001000850720
قوطی دایره 12 مغزی اسپانیا (18.5 گرم سرگل- 9.3 گرم پوشال)2500150014001300
قوطی دایره 15 نازک اسپانیا (9.3 گرم سرگل- 5 گرم پوشال)3000200016201380
قوطی دایره 15 متوسط اسپانیا (11.5 گرم سرگل- 7 گرم پوشال)3000200016601390
قوطی دایره 15 مغزی اسپانیا (14 گرم سرگل- 7 گرم پوشال)3000200017501460