قوطی اطلسی متوسط (یک مثقالی)

7,250 تومان

با توجه به اینکه قوطی اطلسی متوسط یا اطلسی یک مثقالی یا اطلسی 4 گرمی در دو نوع ساده و چاپدار موجود می باشد، به صورت پیشفرض نوع ساده آن انتخاب شده است. اگر نوع چاپدار آن را می خواهید سفارش دهید، توجه داشته باشید که حتما از لیست یا منوی کشویی بالا آن را انتخاب کنید.