قوطی بیضی مغزی زعفران (۳ گرم)

1,410 تومان

قوطی بیضی مغزی زعفران سه گرمی برای وزن های سه گرم زعفران سرگل و کمتر از سه گرم زعفران استفاده می شود. قوطی بیضی مغزی سه گرم زعفران بیضی یکی از قوطی های پر مصرف زعفران می باشد که سال هاست که از آن کاسب های بازار و کسانی که در کار ظروف بسته بندی زعفران هستند، استفاده می کنند.

در انبار موجود نمی باشد