قوطی بیضی زعفران (2 گرم)

1,950 تومان

قوطی بیضی زعفران دو گرمی برای وزن های دو گرم زعفران سرگل و کمتر از دو گرم زعفران استفاده می شود. قوطی بیضی دو گرم زعفران بیضی یکی از قوطی های پر مصرف زعفران می باشد که سال هاست که از آن کاسب های بازار و کسانی که در کار ظروف بسته بندی زعفران هستند، استفاده می کنند.

ناموجود