جعبه چوبی 2 خاتم

جعبه چوبی 2 خاتم یک مثقالی یکی از جعبه های چوبی بسته بندی می باشد که برای خاتم 5 گرم ساخته شده است. این جعبه های چوبی به خاطر طرح و رنگ های زیبایی که دارند باعث شده اند که تمام کاسب های بازار و همچنین شرکت های زعفرانی از آن استقبال نمایند.