باکس چوبی دمنوش 2 آذین

باکس چوبی دمنوش 2 آذین یکی از جعبه های چوبی بسته بندی می باشد. این جعبه های چوبی به خاطر طرح و رنگ های زیبایی که دارند باعث شده اند که تمام کاسب های بازار و همچنین شرکت های زعفرانی از آن استقبال نمایند.