جعبه مقوایی خاتم 10 گرم ( 2 مثقالی)

جعبه مقوایی خاتم 10 گرم ( 2 مثقالی) یک جعبه مقوایی باکیفیت است که برای خاتم های 10 گرم ساخته شده و شما می توانید از آن برای زیباتر شدن بسته بندی خود استفاده نمایید.