جعبه مقوایی خاتم ۵ گرم ( یک مثقال)

جعبه مقوایی خاتم 5 گرم یا کاور خاتم یک مثقال جهت زیباتر شدن بسته بندی های خاتم 5 گرم استفاده می شود و شما می توانید از آن برای بسته بندی های خود استفاده نمایید.