قوطی شکلاتی

    1,500 تومان

    قوطی طرح شکلاتی زعفران یکی از جدیدترین نوع ظرفی می باشد که ایجاد شده است و ظرف طرح شکلاتی زعفران مقدار 200 تا 500 ثوت زعفران را در خود جای می دهد. این قوطی هم برای زعفران و هم برای مصارف زیبایی دیگر، زیاد استفاده می شود.