قوطی سی گل بزرگ (10 گرمی)

9,800 تومان

ظرف کریستال زعفران با طراحی جدید با نام سی گل  جزو ظروف ایستاده زعفران شناخته می شود و از شفافیت و ظاهری کشیده تر و بسیار جذاب برخوردار می باشد. قوطی زعفران سی گل برای 3 وزن قابل استفاده است. ظرف سی گل کوچک (2 گرمی) ، ظرف سی گل متوسط(یک مثقالی)، ظرف سی گل بزرگ (10 گرمی)