قوطی دایره 12 مغزی اسپانیا ( 2 مثقال نگین )

5,050 تومان

ظروف 12 مغزی اسپانیا یا کف سفید ظروفی هستند که مدت ها برای بسته بندی زعفران 2 مثقال پوشال یا دسته و کمتر از 2 مثقال استفاده می شود. این ظروف به علت سبک بودن از اهمیت زیادی برای صادرات برخوردار است. چنانچه به دنبال ظروف کمتر از 10 گرم هستید، می تواند یکی از انتخاب های شما این قوطی 12 مغزی اسپانیا باشد.