قوطی دایره 6.5 نازک اسپانیا ( 2 گرم)

1,610 تومان

ظروف 6.5 نازک اسپانیا یا کف سفید ظروفی هستند که مدت ها برای بسته بندی زعفران 2 گرم سرگل و کمتر از 2 گرم استفاده می شود. این ظروف به علت سبک بودن از اهمیت زیادی برای صادرات برخوردار است. چنانچه به دنبال ظروف کمتر از 2 گرم هستید، می تواند یکی از انتخاب های شما این قوطی 6.5 نازک اسپانیا باشد.