قوطی دایره پولکی 300 ثوتی (نیم گرمی)

1,000 تومان

ظروف پولکی 300 ثوتی یا تمام شفاف ظروفی هستند که مدت ها برای بسته بندی زعفران نیم گرم سرگل و کمتر از نیم گرم استفاده می شود. این ظروف به علت سبک بودن از اهمیت زیادی برای صادرات برخوردار است. چنانچه به دنبال ظروف کمتر از نیم گرم هستید، می تواند یکی از انتخاب های شما این قوطی پولکی 300 ثوتی باشد.