قوطی دایره پولکی اسپانیا ( یک گرم )

1,250 تومان

ظروف پولکی اسپانیا یا کف سفید ظروفی هستند که مدت ها برای بسته بندی زعفران یک گرم سرگل و کمتر از یک گرم استفاده می شود. این ظروف به علت سبک بودن از اهمیت زیادی برای صادرات دارد. چنانچه به دنبال ظروف یک گرم هستید، می تواند یکی از انتخاب های شما این قوطی پولکی اسپانیا باشد.