قوطی دایره 12 اسپانیا ( یک و نیم مثقال )

4,800 تومان

ظروف 12 اسپانیا یا کف سفید ظروفی هستند که مدت ها برای بسته بندی زعفران 2.5 مثقال سرگل و کمتر از 2 مثقال استفاده می شود. این ظروف به علت سبک بودن از اهمیت زیادی برای صادرات برخوردار است. چنانچه به دنبال ظروف کمتر از 12 گرم هستید، می تواند یکی از انتخاب های شما این قوطی 12 اسپانیا باشد.