قوطی دایره 9.5 اسپانیا ( نیم مثقال)

2,400 تومان

ظروف 9.5 اسپانیا یا کف سفید ظروفی هستند که مدت ها برای بسته بندی زعفران 2 گرم سرگل یا نیم مثقال و کمتر از 2 گرم استفاده می شود. این ظروف به علت سبک بودن از اهمیت زیادی برای صادرات برخوردار است. چنانچه به دنبال ظروف کمتر از نیم مثقال هستید، می تواند یکی از انتخاب های شما این قوطی 9.5 اسپانیا باشد.