لوازم جانبی بسته بندی زعفران مثل چره یا سرتاس که ابزاری بسیار کاربردی برای ذخیره کردن وقت و پیشبرد کار در هنگام بسته بندی است که به کمک پنس های نوک تیز یا سرکج باعث شده تا کار سریعتر پیشرفت داشته باشد.

45,000 تومان
45,000 تومان
300,000 تومان