ظروف گرد زعفران یکی از قدیمی ترین ظروف جهت بسته بندی زعفران هستند که در سایز های مختلف از نیم گرم تا 5 مثقال شما میتوانید آن ها را تهیه کنید.