قوطی کاپ دارای دو سایز کاپ بزرگ و کاپ متوسط می باشد که مقدار حجم دهی این نوع قوطی مثل قوطی وزیری است و باعث شده که مثل قوطی وزیری از محبوبیت بالایی در بین پخش کننده های زعفران داشته باشد.