گل مصنوعی زعفران یکی از مصنوعات دست ساز خانم های خوش ذوق ایرانی می باشند که توانسته اند گل ارزشمند زعفران را به صورت واقعی نمونه مصنوعی آن را بسازند.

Open chat
Powered by