گل مصنوعی زعفران یکی از مصنوعات دست ساز خانم های خوش ذوق ایرانی می باشند که توانسته اند گل ارزشمند زعفران را به صورت واقعی نمونه مصنوعی آن را بسازند.

گل مصنوعی

گل بنفش زعفران

30,000 تومان