ظروف بیضی زعفران در سایز های مختلف یکی از قوطی های سبک وزن با کف سفید است که امکان چاپ اختصاصی برند شما بر روی آن ها امکان پذیر می باشد.