ظروف شیشه ای زعفران یکی از جدیدترین نوع قوطی ها، جهت بسته بندی زعفران می باشند که در سایز های مختلف از نیم گرم تا یک مثقال شما می توانید آن ها را تهیه کنید.