هاون برنجی کوچک زعفران جهت سابیدن زعفران استفاده می شود. این هاون ها به دلیل جنس برنجی و وزن سبکی که دارند مناسب سوغات و هدیه می باشند.

33,000 تومان

هاون برنجی

هاون برنجی کوچک

26,000 تومان

هاون برنجی

هاون برنجی متوسط

35,000 تومان
32,000 تومان
35,000 تومان