هاون برنجی کوچک زعفران جهت سابیدن زعفران استفاده می شود. این هاون ها به دلیل جنس برنجی و وزن سبکی که دارند مناسب سوغات و هدیه می باشند.

46,000 تومان

هاون برنجی

هاون برنجی کوچک

35,000 تومان

هاون برنجی

هاون برنجی متوسط

66,000 تومان
45,000 تومان
66,000 تومان