ظروف پلی کریستال ایستاده یا به اصطلاح همان نمکدانی شامل طرح های متنوع و شکیلی می باشد که برای بسته بندی زعفران استفاده می شود. اگر به دنبال قیمت و عکس و توضیحات هستید، کلیک کنید.