قوطی های گوهر زعفران زیر خانواده ظروف پلی کریستال ایستاده زعفران هستند که شما می توانید آن ها را در 4 سایز مختلف هم به صورت ساده و هم چاپ اختصاصی خود تهیه کنید.