ظرف ستاره ای به دلیل ارتفاع خوبی که دارد برای شکلات سنگی، زعفران، نگهداری اجزاء ریز کاربرد بسیاری دارد که باعث شده استقبال از این ظرف ستاره ای بسیار زیاد باشد.