قوری زعفرانی برای دم کردن زعفران استفاده می شود. قوری های زعفران به دلیل سایز مناسب و مقاومت عالی که دارند بهترین ابزار جهت دم کردن زعفران به شمار می روند.