الماس طرح دار سه تکه یکی دیگر از قوطی های پلی کریستال ایستاده می باشد که تک سایز بوده و برای وزن یک مثقال زعفران سرگل و نیم مثقال زعفران نگین مورد استفاده قرار می گیرد.

در انبار موجود نمی باشد

الماس طرح دار سه تیکه

قوطی الماس طرح دار سه تیکه