قوطی تاج متوسط

    7,600 تومان

    یکی از ظروف بسیار خاص برای بسته بندی و نگهداری زعفران ظرف تاج یا قوطی تاج می باشد که دارای شکلی بسیار زیبا همراه می باشد. ظرف تاج یکی از محصولات بسته بندی زعفران در داخل و خارج از ایران است که مثل بقیه ظروف بسته بندی زعفران، بسیار خاص و شکیل می باشد.