خرید نمونه قوطی زعفران

8,000 تومان

این محصول را بر اساس درخواست های زیادی که به ما میشد، قرار داده ایم. افرادی هستند که تازه می خواهند کار صادرات زعفران یا پخش زعفران را انجام دهند و یا تا به الان از نمونه های داخل سایت استفاده نکرده اند. بر آن شدیم که به درخواست این عزیزان پاسخ دهیم تا کارشان راه بیافتد.