قوطی بیضی زعفران (یک گرم)

1,310 تومان

قوطی بیضی زعفران یک گرمی برای وزن های یک گرم زعفران سرگل و کمتر از یک گرم زعفران استفاده می شود. قوطی بیضی یک گرم زعفران بیضی یکی از قوطی های پر مصرف زعفران می باشد که سال هاست که از آن کاسب های بازار و کسانی که در کار ظروف بسته بندی زعفران هستند، استفاده می کنند.