قوطی دایره 15 مغزی اسپانیا ( 3 مثقال )

7,150 تومان

ظروف 15 مغزی اسپانیا یا کف سفید ظروفی هستند که مدت ها برای بسته بندی زعفران 13 گرم سرگل و کمتر از 13 گرم استفاده می شود. این ظروف به علت سبک بودن از اهمیت زیادی برای صادرات برخوردار است. چنانچه به دنبال ظروف کمتر از 13 گرم هستید، می تواند یکی از انتخاب های شما این قوطی 15 مغزی اسپانیا باشد.