قوطی دایره 11 اسپانیا ( یک مثقال )

3,400 تومان

ظروف 11 اسپانیا یا کف سفید ظروفی هستند که مدت ها برای بسته بندی زعفران 1 مثقال سرگل و کمتر از 1 مثقال استفاده می شود. این ظروف به علت سبک بودن از اهمیت زیادی برای صادرات برخوردار است. چنانچه به دنبال ظروف کمتر از 5 گرم هستید، می تواند یکی از انتخاب های شما این قوطی 11 اسپانیا باشد.